Belasting

Welkom op Geldzakengids.nl
uw financiële wegwijzer op internet.

Meest gelezen:

Links

Minimumloon

De hoogte van het loon wordt in eerste instantie door de werkgever, in overleg met de werknemer, vastgesteld. Dat wil echter niet zeggen dat de werkgever volkomen vrij is om ieder loon voor te stellen of dat de werknemer vrij is om ieder loon dat hem goed dunkt, te accepteren.
Er bestaan in Nederland een aantal wettelijke beperkingen met betrekking tot de hoogte van het loon. Eén van de belangrijkste betreft het minimumloon. Niet alle landen binnen de Europese Unie hebben overigens zo’n minimumloon. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië laat de overheid het vaststellen van een minimumloon over aan daartoe bevoegde organisaties.

Het minimumloon staat in Nederland bekend als het WML. Dit is de benaming voor zowel het minimumloon zelf als voor de betreffende wet. Het werd in 1968 ingevoerd en sinds die tijd wordt het periodiek aangepast aan economische ( loon ) ontwikkelingen. Op het moment van schrijven (2012) bedraagt het minimumloon voor mensen die ouder zijn dan 23 jaar, € 1.456,20 per maand op basis van een volledige werkweek. Dit is het bruto loon, exclusief bijslagen als de vakantiebijslag of de arbeidskorting. Voor mensen onder de 23 jaar geldt een lager minimumloon, dat gebaseerd is op een percentage van het standaard minimumloon. Ook per bedrijfstak zijn er verschillen wat betreft het minimumloon. Het loon is namelijk gebaseerd op een aantal elementen en die zijn per bedrijfstak verschillend.