Belasting

Welkom op Geldzakengids.nl
uw financiƫle wegwijzer op internet.

Links


Wat houdt Studiefinanciering precies in

Alle (voltijd-) studenten hebben recht op een studiefinanciering en op een OV jaarkaart, waar je gratis mee kunt reizen. De hoogte van de studiefinanciering hangt wel van een aantal zaken af. Ook gelden er een aantal voorwaarden om een studiefinanciering te krijgen. Elke student vanaf achttien jaar en ouder heeft recht op een studiefinanciering. Deze rechten heb je vanaf de eerste maand van een nieuw kwartaal nadat je achttien bent geworden. Januari, april, juli of oktober zijn dan ook de ingangsdata. Je moet de studiefinanciering wel zelf aanvragen en tevens moet je er wel opletten dat de studie die je volgt niet onderbroken mag worden. Als dit wel het geval is, moet de studiefinanciering opnieuw worden aangevraagd.


De Basisbeurs

Je kunt als student in aanmerking komen voor verschillende beurzen. Elke student die een voltijdse opleiding volgt heeft recht op een basisbeurs. De hoogte van die basisbeurs is afhankelijk van een paar situaties. Als je thuis woont zal je minder studiefinanciering krijgen dan als je op kamers, of elders dan thuis, woont.


Aanvullende beurs

Als student kun je ook een aanvullende beurs aanvragen. Of je in aanmerking komt voor de aanvullende beurs en hoeveel hangt af van het inkomen van je ouders. Er wordt eerst berekend wat je ouders zelf kunnen betalen aan je studiekosten. De hoogte van de aanvullende beurs ligt ook aan het type onderwijs dat je volgt en aan de thuissituatie. De aanvullende beurs is het eerste jaar een gift, daarna wordt de lening een prestatiebeurs. Dat wil zeggen dat het aan je resultaten ligt of deze lening wordt omgezet in een gift. Kort gezegd komt het er op neer dat je binnen tien jaar na het starten van een studie waarvoor je studiefinanciering ontvangt dient af te ronden. Overigens geldt dit ook voor de OV-kaart.


Rentedragende lening

Je kunt ook een rentedragende lening aanvragen. De rente wordt berekend van de eerste dag van de maand waarin je het geld ontvangen hebt. Bij deze lening mag je zelf beslissen hoeveel je wilt lenen. Ook als je een aanvullende beurs hebt, kun je een rentedragende lening afsluiten.


Toeslagen naast prestatiebeurs

Bij de basisbeurs zijn er ook een aantal toeslagen mogelijk die vallen onder de prestatiebeurs. Zo heb je de partnertoeslag en de eenoudertoeslag. Deze toeslagen zijn niet afhankelijk van het inkomen van je eigen ouders. De partnertoeslag is de toeslag voor een partner die zelf geen recht heeft op studiefinanciering en die financieel afhankelijk is van de student in verband met de verzorging van een kind onder de twaalf jaar. Een bekende voorwaarde is dat de ouders recht hebben op kinderbijslag. De eenoudertoeslag is voor studenten bedoeld die een kind jonger dan achttien jaar zelf moeten verzorgen. Hier is ook kinderbijslag een belangrijke voorwaarde.


Collegegeldkrediet naast studiefinanciering

Bij de IB-Groep, of de DUO, kun je ook een lening aanvragen voor je collegegeld, dat collegegeldkrediet wordt genoemd. Dit krediet kun je lenen naast je rentedragende lening. Voor het terugbetalen van de lening gelden een paar voorwaarden, die overigens wel erg gunstig zijn.