Belasting

Welkom op Geldzakengids.nl
uw financiële wegwijzer op internet.

Meest gelezen:

Links

 

 

De notaris

De notaris is een ambtenaar (overigens zonder van de overheid hier loon voor te ontvangen), die documenten kan opstellen en medeondertekenen, waar de wet notariële bemoeienis voorschrijft. Door het medeondertekenen van een document door een notaris wordt de rechtsgeldigheid van dit document groter. Ook kunnen degene die een afspraak met elkaar gemaakt hebben direct tot inbeslagname overgaan als één van de twee partijen zich niet houdt aan de voorwaarden. Een tussenkomst van de rechter is hierbij niet noodzakelijk.


Notariskosten bij afsluiten hypotheekakte

Ook bij de koop, verkoop van een huis en bij het afsluiten van een hypothecaire lening moet een notaris worden betrokken. Vandaar dat er bij een koop/verkoop altijd extra notariskosten gemaakt worden. De notaris, hoewel ambtenaar, moet zorg dragen voor zijn eigen inkomen en is als zodanig een ondernemer. Hij valt ook onder een eigen beroepsvereniging met een daaraan gekoppeld tuchtrecht, omdat datgene wat de notaris doet altijd betrouwbaar moet zijn. Ook heeft de notaris de plicht om de cliënten te wijzen op de mogelijke gevolgen die het afsluiten van een overeenkomst voor hen kan hebben. Vandaar dat hij altijd even met de huizenkoper(s) apart gaat praten en hen vraagt of ze zich er bewust van zijn dat de bank beslag kan laten leggen op hun woning en deze kan laten verkopen als zij niet voldoen aan hun verplichtingen.


Notariskosten bij verkoop van woning

Op de dag waarop het huis feitelijk wordt verkocht zullen de notaris, de verkoper en de koper gezamenlijk bij de notaris hun handtekening plaatsen op de overdrachtsakte. Vanaf dat moment is de koper feitelijk eigenaar van het nieuwe pand. Daarvoor moet er, als er sprake is van een hypotheeklening eerst een hypothecaire akte worden afgesloten, hierbij laat de bank zich meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. Het geld van de hypotheeklening wordt niet op de rekening van de koper gestort, maar op de rekening van de notaris, die er voor zorgt dat de verkoper zijn geld krijgt en uiteraard dat hij zelf zijn geld krijgt. De koper moet een eventueel tekort eerst aanvullen voor de overdracht kan worden getekend. De kosten voor de notaris komen normaal gesproken samen met de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper (men noemt dit dan ook Kosten Koper). In totaal kan dit zo'n 7% tot 9% van de totale koopsom uitmaken. De notariskosten zelf kunnen tussen de €750,- en €1500,- euro bedragen, uiteraard afhankelijk van wat de notaris aan handelingen moet verrichten. Vaak worden samenlevings- contract bij niet getrouwde partners en/of een testament ook bij de koop van een huis opgesteld.