Belasting in Nederland

Welkom op Geldzakengids.nl
uw financiële wegwijzer op internet.
Alles over de verschillende belastingen in Nederland leest je in het dossier belastingen.

Over belasting

Links


Belasting

Belasting. Het is over het algemeen niet het meest geliefde begrip maar al sinds oudsher maakt het systeem van belasting de moderne samenleving zoals wij die in Nederland en in de ons omringende landen kennen mogelijk. Iedereen in ons land krijgt te maken met belasting. Loonbelasting, btw, accijnzen, motorrijtuigen belasting: Het is maar een kleine greep uit de belastingen waar de gemiddelde Nederlander een deel van zijn of haar verdiende geld aan afdraagt. Wellicht sta je er niet altijd bij stil dat je belasting betaalt: bijvoorbeeld in de winkel, waar op alle producten btw geheven wordt of bij de slijterij, waar je te maken krijgt met accijns.
Op andere momenten ben je jezelf er juist pijnlijk bewust van dat je belasting betaalt. De jaarlijkse belasting- aangifte en het betalen van de motorrijtuigenbelasting zijn voorbeelden die heel wat mensen hoofdbrekens kosten. Het kan handig zijn een beetje thuis te zijn in de wereld van de belasting. Veel belastingen zijn verplicht, maar als je je er even in verdiept, kun je vaak veel goedkoper uit zijn. We geven je hier dan ook algemene informatie over de belasting en gaan wat specifieker in op een aantal veel voorkomende belastingvormen.Hoe is de belasting ontstaan?

In de oertijd bestonden er al bepaalde systemen die je als ‘belasting betalen’ zou kunnen opvatten.. Toch zijn de vroegste belastingsystemen die wij kennen en die min of meer op de moderne belastingen lijken, waarschijnlijk pas ontstaan in het oude Egypte. Daar werd al op verschillende producten, variërend van fruit en vee tot bakolie, belasting geheven voordat ze op de markt verkocht mochten worden. In Nederland waren vergelijkbare belastingheffingen -op levensmiddelen en landbouwproducten- de eerste vormen van belasting door de overheid. Middeleeuwse vorsten gebruikten deze belasting vooral als een bron voor eigen inkomsten maar vanaf de 18de eeuw kreeg belasting langzaamaan het sociale karakter dat het nu heeft. In 1798 werd in de eerste Nederlandse grondwet een plan voor een sociaal belastingstelsel opgenomen.

Belastingdienst

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de belasting wetgeving bij het ministerie van Financieën. De belastingdienst is het orgaan dat zorgt voor de uitvoering en naleving van deze wetgeving. Sinds het ontstaan van de belastingdienst zijn de kerntaken steeds verder uitgebreid en deze bestaan al lang niet meer alleen uit het heffen en innen van belasting. De belastingdienst spoort bijvoorbeeld ook belasting fraudeurs op, betaalt inkomensafhankelijke toeslagen uit en ziet toe op de in- en uitvoer van goederen. De belastingdienst is daarnaast ook de eerste plek waar veel mensen naartoe gaan als ze vragen hebben over de belasting. Als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het invullen van je belasting aangifte, wilt weten of je belasting kunt terugvragen of informatie zoekt over de toeslagen waar je recht op hebt: je kunt altijd bij het regiokantoor, telefonisch of via internet terecht bij de belastingdienst.